Loading, please wait...

ARTDESIGN IMAGE RESIZE

EXAMPLES

Overwrite settings

Image 1
<img src="Path/To/Images/1.jpg" alt="Image 1" data-plugin-ad-image-resize="ad-image-resize"data-ad-image-resize-overlay="true" data-ad-image-resize-options="Blue">

Frequently overwriting settings

Image 1
<img src="Path/To/Images/1.jpg" alt="Image 1" data-plugin-ad-image-resize="ad-image-resize"data-ad-image-resize-overlay="true" data-ad-image-resize-options="Blue, WithOutBorders">

Custom Width and Height

Image 1
<img src="Path/To/Images/1.jpg" alt="Image 1" data-plugin-ad-image-resize="ad-image-resize" data-ad-image-resize-width="600" data-ad-image-resize-height="400">

Overlay

Image 1
<img src="Path/To/Images/1.jpg" alt="Image 1" data-plugin-ad-image-resize="ad-image-resize" data-ad-image-resize-overlay="true">

Overlay With Custom Icon

Image 1
<img src="Path/To/Images/1.jpg" alt="Image 1" data-plugin-ad-image-resize="ad-image-resize" data-ad-image-resize-overlay="true" data-ad-image-resize-icon="icon-info-circled">

Scale

Image 1
<img src="Path/To/Images/1.jpg" alt="Image 1" data-plugin-ad-image-resize="ad-image-resize" data-ad-image-resize-scale="true">

Scale Invert

Image 1
<img src="Path/To/Images/1.jpg" alt="Image 1" data-plugin-ad-image-resize="ad-image-resize" data-ad-image-resize-scale="true" data-ad-image-resize-options="ScaleInvert">

Gray Scale

Image 1
<img src="Path/To/Images/1.jpg" alt="Image 1" data-plugin-ad-image-resize="ad-image-resize" data-ad-image-resize-gray-scale="true">

Gray Scale Invert

Image 1
<img src="Path/To/Images/1.jpg" alt="Image 1" data-plugin-ad-image-resize="ad-image-resize" data-ad-image-resize-gray-scale="true" data-ad-image-resize-options="GrayScaleInvert">